Ole og Julie Larsen's Stamtræ
Adresse Bog
Family Tree Address book


Familie og venner der kan svare på disse spørgsmål kan fortsætte.
Family and friends will be able to answer the questions to continue.


Ole og Julie..

        ...havde hvor mange børn?                              
.
..have how many children?

...boede ved siden af hvilken kirke?                           

...lived beside what church?

...var gift i hvor mange år?                              
...were married how many years?